Diensten

Individuele Coaching

Individuele coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om tot veranderingen te komen en deze vast te houden. Bij coaching kom je met een zelfgekozen doel, waarbij ik je begeleid om dit stap voor stap te behalen. Je komt tot nieuwe inzichten, nieuwe plannen en je groeit.
Hierbij maak ik gebruik van verschillende tools en technieken op een manier die bij jou past.

Wandelcoaching

Ik woon en werk dichtbij de natuur. Vaak neem ik cliënten  mee naar buiten voor een coachingsgesprek. Wandelen stimuleert je creativiteit en probleemoplossend vermogen. Je zintuigen worden aangescherpt, je neemt alles beter waar en je bent alerter. Daardoor ben je ook beter in staat een goed gesprek te voeren. Dat effect is er direct tijdens een wandeling of beweging, maar ook erna nog. Na een wandeling zijn je hersenen actief en kun je optimaal functioneren. Je denkvermogen is scherp en je voelt je ontspannen.

Voorlichting Preventie & Gezonde Leefstijl

Graag zet ik mij in om de Gezonde Leefstijl onder de aandacht te brengen bij gezondheidscentra, verschillende instanties, bedrijven en scholen. Het is mooi om in contact te komen met de uiteenlopende doelgroepen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden van leefstijlcoaching en preventie & leefstijl. Naast het overbrengen van kennis zet ik verschillende werkvormen in om samen / in groepjes aan de slag te gaan met de verschillende leefstijl-pijlers (voeding, beweging, ontspanning, zingeving, slaap, sociaal).

JOGG regisseur Zeist


JOGG is een werknet van gemeenten,
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Samen maken we de omgeving van kinderen en jongeren gezonder. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

GLI Coördinator / Buurtsportcoach

In gemeente Zeist is buurtsportteam Sportief Zeist actief. De buurtsportcoaches van het team ondersteunen lokale initiatieven om de Zeisterse bevolking meer in beweging te laten komen.

Ook organiseren de buurtsportcoaches zelf activiteiten en helpen scholen, sportverenigingen, kinderdagverblijven en andere organisaties op hun route naar een actievere en gezondere leefstijl.

GLI (Gecombineerde Leefstijl Interventie) Coördinator:

Aanspreekpunt voor relevante partijen in de gemeente namens de betrokken leefstijlteams; stem ontwikkelingen af en informeer de teams hierover. Ik signaleer tevens knel- en verbeterpunten voor de organisatie en de uitvoering van de GLI en stem dit af met de regionale projectleider. Samen bespreken van oplossingsmogelijkheden en waar nodig aanpassingen in de regionale aanpak (draaiboek GLI) aanbrengen of met de interventie-eigenaren.