Diensten

Individuele Coaching

Individuele coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces dat wordt ingezet om tot veranderingen te komen en deze vast te houden. Bij coaching kom je met een zelfgekozen doel, waarbij ik je begeleid om dit stap voor stap te behalen. Je komt tot nieuwe inzichten, nieuwe plannen en je groeit.
Hierbij maak ik gebruik van verschillende tools en technieken op een manier die bij jou past.

Wandelcoaching

Ik woon en werk dichtbij de natuur. Vaak neem ik cliënten  mee naar buiten voor een coachingsgesprek. Wandelen stimuleert je creativiteit en probleemoplossend vermogen. Je zintuigen worden aangescherpt, je neemt alles beter waar en je bent alerter. Daardoor ben je ook beter in staat een goed gesprek te voeren. Dat effect is er direct tijdens een wandeling of beweging, maar ook erna nog. Na een wandeling zijn je hersenen actief en kun je optimaal functioneren. Je denkvermogen is scherp en je voelt je ontspannen.

Voorlichting Preventie & Gezonde Leefstijl

Graag zet ik mij in om de Gezonde Leefstijl onder de aandacht te brengen bij gezondheidscentra, verschillende instanties, bedrijven en scholen. Het is mooi om in contact te komen met de uiteenlopende doelgroepen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden van leefstijlcoaching en preventie & leefstijl. Naast het overbrengen van kennis zet ik verschillende werkvormen in om samen / in groepjes aan de slag te gaan met de verschillende leefstijl-pijlers (voeding, beweging, ontspanning, zingeving, slaap, sociaal).