Werkwijze

De eerste stap

Kennismakingsgesprek:

Nadat je naar mij bent doorverwezen of mij via de directe toegang hebt gevonden plannen we een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is kosteloos en bedoeld om jou in de gelegenheid te stellen jouw verhaal te doen en vragen te stellen. Daarnaast kijken we naar wat ik als leefstijlcoach doe en wat ik voor jou kan betekenen t.o.v. jouw hulpvraag. Welk traject is voor jou het meest wenselijk en passend; wat voelt goed?

Intake:

We brengen jouw huidige leefstijl in kaart. Wat motiveert jou? We maken afspraken over onze samenwerking, spreken verwachtingen uit en stellen zowel korte als lange termijn doelen op. De thema’s kunnen beweging, voeding, ontspanning, stress, slaap en/of gezondheid zijn. Zo krijgen we inzicht in wat voor jou belangrijk is en waar je aan wilt werken

Coaching

Tijdens de coachingsgesprekken werk ik met de oplossingsgerichte benadering. We zoemen in op de wensen en kunnen sneller de focus leggen op de geformuleerde doelen, op wat jij echt wil bereiken. De kern van oplossingsgericht werken is dat de focus ligt op de gewenste situatie, op reeds bereikte successen, op competenties, mogelijkheden en op ‘stap-voor-stap’. Het is een krachtige, positieve methode om veranderingen te bewerkstelligen. En daar gaat het nu juist ook om; welke stappen zijn er nodig om gedrag te veranderen en die gezonde leefstijl te realiseren? Alleen jij kan jouw gedrag veranderen en ik kan jou daar als leefstijlcoach in motiveren en begeleiden.

Ik maak tevens gebruik van verschillende werkvormen waarbij je wordt uitgenodigd om ook eens anders naar een situatie of jouzelf te kijken. Uiteraard altijd in overleg; het moet goed voelen. Zo kan je vaak op een heel speelse en prettige manier een stapje verder komen in een proces. Elke gesprek wordt er een doel op gesteld die jijzelf aandraagt en waar we naartoe werken. Waar nodig worden er (huiswerk)afspraken gemaakt en/of actiepunten geformuleerd.

Inzicht en kennis

Mijn kracht ligt vooral in het echt contact maken en ben goed in staat om mensen op hun gemak te stellen en relaties op te bouwen. Daarnaast weet ik de opgedane wetenschappelijk onderbouwde kennis goed toe te passen en merk ik dat ik daardoor cliënten goed mee kan nemen in het leefstijlcoachings-traject. Tevens kan ik mij beroepen op een uitgebreid netwerk van (zorg)professionals. Doordat ik regelmatig overleg met hen pleeg en op de hoogte blijf van alle leefstijl-gerelateerde ontwikkelingen kan ik naast mijn coachingsvaardigen ook deze input als begeleidende tool inzetten in jouw traject.